به گزارش مشرق به نقل از فارس، در پی اعتراض عده قلیلی از وابستگان به بیگانگان در مقابل سفارت ایران در کابل و توهین به مقامات کشورمان، مهاجرین افغانی مقیم جمهوری اسلامی ایران در نظر دارند در واکنش و محکومیت این قبیل اقدامات افراد معلوم الحال، روز جمعه اول بهمن ماه ساعت ۱۰ صبح تجمع اعتراض آمیزی در مقابل دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان واقع در تهران برگزار کنند.