به تازگی سازمان تروریستی موساد در پی جذب ایران ها برای اعطای پناهندگی در قبال جاسوسی می باشد.

یک منبع آگاه به جوان خبر داد، فردی که چندی پیش بعلت قاچاق مواد مخدر در نوار مرزی توسط نیروهای امنیتی کشور آذربایجان دستگیر شده و چند مدتی در زندان این کشور زندانی بوده و سپس آزاد می شود گفته: اسرائیلیها با مراجعه به زندانیان ایرانی درآذربایجان از آنها تقاضای پناهندگی به کشور اسرائیل می کنند و می گویند در صورت پناهندگی به شما خانه و همسر داده و شما را از نظر رفاهی تامین خواهیم کرد.

این فرد در ادامه گفته است : مقامات صهیونیست در قبال این موارد از ایرانی ها می خواستند تا اطلاعات مورد نیاز آنها را تأمین نمایند.