رامين مهمان پرست در ادامه خاطر نشان كرد: به نظر ميرسد اقدامهاي اين كشيش كه گاه و بيگاه و به شكلهاي مختلف ظهور ميكند، در ادامه روند برنامهريزي شده و توطئه آميز در غرب عليه دين و دينداري است كه در آغاز، كار مبارزه با اسلام را در نظر گرفته و در نهايت مخالفت با دين و دينداري را ترويج ميكند.

به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: مسئولیت اصلی این اقدامات متوجه دولت‌های آنها و در این مورد خاص متوجه دولت ایالات متحده آمریکاست.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور عدم برخورد جدی دولت و مقامات آمریکایی در شهریور ماه گذشته با اقدام این کشیش را نشانه برنامه ریزی و توطئه آمیز بودن آن دانست و افزود: اگر مدعی حمایت از این جریان نیستند باید شاهد برخورد جدی و مقابله با این گونه انحرافات باشیم.

مهمان پرست با بيان اين كه دولت آمريكا در قبال احترام به مذاهب، تعهد و مسئوليت سنگيني دارد، به ادعاي رهبران اين كشور مبني بر درخواست تعامل محترمانه با جهان اسلام اشاره كرد و افزود: اين گونه اقدامات حركت صحيحي در جهت داشتن جهاني در امنيت و آرامش و رعايت حقوق افراد و مذاهب و ريشه كن كردن بيعدالتي و تبعيض نيست و در قبال اين گونه حوادث دولت آمريكا مسئوليت غير قابل انكار دارد و بايد پاسخگوي ملتها باشد.