سایت روزنامه جوان نوشت:

دراین دیدار که به میزبانی مهدی کروبی برگزارشد، طرفین حدود یک ساعت به بررسی وضعیت جریان فتنه و شرایط سیاسی کشور پرداخته اند.

گفته می شود در این دیدار طرفین ضمن تاکید بر تعدیل گفتمان رادیکال و اظهار نظرها و مواضع تند تصریح کرده اند که این فرقه ماه هاست که نتوانسته به نتایج مطلوبی برسد و دلیل آن عدم پذیرش مردمی به علت تند بودن برخی مواضع می باشد.

همچنین در ادامه طرفین به بررسی اظهارات اخیر سیدمحمد خاتمی پرداخته و به شدت از وی انتقاد کرده و تصریح کرده اند "این چه صحبتهایی است که وی بیان کرده است".