افکار نیوز - روزنامه الخلیج چاپ امارات متحده عربی در مقاله ای به قلم حسین الزاوی، سوریه را اصلی‌ترین دولت برای ایجاد تعامل و گسترش روابط ایران - ترکیه معرفی کرده است.


به گزارش خبرنگار بین‌الملل " افکار "، در این یادداشت که با عنوان سوریه و رویکرد جدید منتشر شده است سعی شده است تا دیپلماسی سوری با دیگر کشورهای منطقه را یک دیپلماسی فعال توصیف کند.


الزاوی در ادامه با اشاره به رویکرد روسیه در قبال ایران در ماجرای رای مثبت این کشور به تحریم‌های جدید شورای امنیت علیه ایران، برخلاف آن رابطه روسیه با سوریه را یک رابطه درخشان ویژه عنوان کرده که می تواند روابط نظامی پایدار بین این دو کشور را نیز به روابطی با منافع مشترک جدیدی تبدیل سازد.


همچنین نویسنده الخلیج در بخشی از این یادداشت مدعی می‌شود روابط ایران و ترکیه پیش از نقش پیدا کردن سوریه برای ایجاد یک رابطه دوطرفه قوی بین دو کشور بزرگ اسلامی ایران و ترکیه رابطه‌ای برپایه رقابت بوده است که بعد از دخالت سوریه این رابطه به رابطه‌ای مبتنی بر احترام به مصالح دو کشور و رو به رشد تبدیل شده است.


گفتنی است اخیرا رئیس رژیم صهیونیستی از مثلثایران، ترکیه و سوریه ابراز نگرانی کرده بود.