افکار نیوز - سفر قریب الوقوع احمدی نژاد به بیروت

وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت: " محمود احمدی نژاد " رییس جمهوری اسلامی ایران بزودی و در اولین فرصت مناسب از لبنان دیدن خواهد کرد و انتظار می رود که سفر رییس جمهوری بعداز ماه مبارک رمضان باشد.

متکی همچنین پیرامون نشست گروه وین به العالم گفت: به نظر می رسد مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درصدد برگزاری نشست گروه وین برمبنای نامه ایران درباره تبادل سوخت هسته ای راکتور تحقیقاتی تهران است.

آمریکا، روسیه و فرانسه سه کشور عضو گروه وین هستند./ ب +