محمد مهدی شهریاری در گفتگو با افکار گفت: اصلاح طلبان همیشه گفته اند که همه چارچوب و اصول قانون اساسی را قبول دارند و این به آن معناست که آنها همه اختیارات رهبری را پذیرفته اند و ضمن احترام به مقام ولایت، تابع نظرات ایشان هستند.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس گفت: متاسفانه برخی که به ظاهر خود را اصولگرا می خوانند و هیچ سابقه مبارزه انقلابی یا حضور در جبهه را ندارند بهانه تراشی می کنند و به دنبال هر تحول سیاسی - اجتماعی، یک مسئله را دستاویز قرار می دهند تا یک گرایش سیاسی را حذف نمایند.
وی با بیان اینکه هم اینک افراطیون به ظاهر اصولگرا میدان دار عرصه سیاسی کشور هستند، افزود: نباید با اصلاح طلبان معتقد به نظام و قانون اساسی برخورد حذفی صورت گیرد بلکه برای مشارکت بیشتر مردم در انتخابات آتی بهتر است آنها نیز اجازه فعالیت یابند.
به گزارش افکار، این نماینده اصلاح طلب مجلس در مورد شروط خاتمی برای بازگشت اصلاح طلبان به عرصه رقابت های سیاسی تصریح کرد: برخی روزنامه ها صحبت های ایشان را شرط گذاری تعبیر کردند درصورتی که خاتمی هیچ گاه برای فعالیت های سیاسی جریان اصلاحات شرط و شروطی نگذاشت.
وی در مورد نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم اضافه کرد: جریان اصلاحات اعتقادی به مباحثتحریم، سکوت یا تشویق بدون حضور ندارد بلکه معتقد به شرکت فعال در این صحنه است اما باید فرصت نقش آفرینی پیدا کند تا مردم رقابتی بودن انتخابات را حس نمایند.