افكار نيوز - شمار امضا کنندگان بیانیه فراخوان گروه اخوان المسلمین مصر برای تغییرات هفتگانه در ساختار سیاسی این کشور از مرز نیم میلیون نفر فراتر رفت.

به گزارش افکار به نقل از العالم، پس از گذشت ۳۵ روز از آغاز فراخوان " محمد بدیع " رهبر اخوان المسلمین مصر برای جمع آوری امضا درباره تغییرات هفتگانه در این کشور، بیش از نیم میلیون نفر این درخواست را امضا کرده اند و انتظار می رود در روزهای آینده بیشتر شود..

پایگاه اینترنتی اخوان المسلمین با اعلام این خبر، افزود: محمد بدیع هنگام راه اندازی این فراخوان تاکید کرد که درخواست تغییرات هفتگانه مورد توافق گروه های مخالف نظام مصر است.

این درخواستها عبارت است از پایان وضعیت فوق العاده، فراهم کردن امکان نظارت کامل دستگاه قضایی بر انتخابات، نظارت بر انتخابات توسط سازمان های غیردولتی، فراهم کردن فرصت های همسان در رسانه ها برای همه نامزدها وبویژه در انتخابات ریاست جمهوری، فراهم کردن امکانی برای مشارکت مصری های مقیم خارج در انتخابات از طریق سفارت خانه ها و کنسولگری های مصر، تضمین حق نامزد شدن افراد بدون وجود محدودیت های شدید و همسو با تعهدات مصر به توافق های بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، محدود کردن نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری به ۲ دوره، برگزاری انتخابات بر اساس شماره ملی و تضمین اجرا شدن این امور از طریق تعدیل بندهای ۷۶،۷۷، و ۸۸ قانون اساسی در نزدیک ترین زمان ممکن.

بدیع پس از امضای این فراخوان گفت: اجماع ملی درباره درخواست این تغییرات بعنوان مقدمه ای برای آغاز تغییر در مصر، وجود دارد و مردم مصر برای پایان دادن به فساد و جلوگیری از تقلب، توقف شکنجه، حفظ کرامت شهروند مصری در داخل و خارج از این کشور و پایان وضعیت فوق العاده، باید با جدیت و شور در این فراخوان شرکت کنند.

وی از مردم مصر در داخل و خارج از این کشور خواسته است تا همه طوایف و گروه های سیاسی را به شرکت در این فراخوان دعوت کنند.

/ب+