افكار نيوز - روزنامه سعودی خواستار محاکمه سیدحسن نصرالله شد.

این روزنامه درست یک هفته پس از افشاگری دبیرکل حزب‌الله لبنان درباره دخالت رژیم اشغالگر در ترور " رفیق حریری " نخست وزیر اسبق این کشور، و توطئه اسرائیل و دادگاه بین‌المللی برای برهم زدن امنیت وثبات لبنان اقدام به این جوسازی گستاخانه علیه کادر رهبری مقاومت لبنان کرده است.

به گزارش خبرنگار حوزه بین‌الملل " افکار "، روزنامه سعودی الوطن امروز در مقاله ای، با نادیده گرفتن مدارک ارایه شده در کنفرانس مطبوعاتی اخیر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان درباره دخالت رژیم اشغالگر در ترور رفیق حریری، و استقبال محافل داخلی و رسمی لبنان از این سخنان و تاکید آنها بر ضرورت پیگیری مدارک مطرح شده؛ حزب الله را مسئول نا امنی و بی ثباتی لبنان دانست.

العالم گزارش داد: خالد آل همیل نویسنده این مقاله با حمایت از دادگاه بین المللی ویژه ترور حریری، مخالفت حزب الله لبنان با این دادگاه را برخلاف منافع لبنان دانست؛ این درحالی است که حزب الله و بیشتر گروه ها و شخصیت های لبنانی تاکید دارند که دادگاه بین المللی به دلیل ارایه مدارک و شاهدان ساختگی و ارتباط اعضای آن با دستگاه های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی تفرقه افکنی در صحنه داخلی لبنان است.

الوطن در ادامه این مقاله تاکید سید حسن نصرالله بر حفظ امنیت و ثبات لبنان را موجب نامنی و بی ثباتی در این کشور دانست و مدعی شد که حزب الله بدنبال لغو دادگاه بین المللی و یا سلطه نظامی بر لبنان است و راه سومی را برای مردم لبنان و کشورهای عربی و خارجی نگذاشته است!

این روزنامه سعودی درحالی حمایت حزب الله از برخی اعضای خود که توسط دادگاه بین المللی متهم شده اند را به ضرر لبنان و مردم این کشور دانست که دروغ بودن مدارک و شاهدان مطرح شده توسط این دادگاه در محافل داخلی لبنان و همچنین در سطح جهان کاملا برهمگان آشکار شده است.

نویسنده این مقاله با نادیده گرفتن پیروزی های بزرگ حزب الله بر رژیم اشغالگر، و بویژه در جریان حمله نظامی اخیر این رژیم به جنوب لبنان با حمایت آمریکا، مدعی شد: " همه چیز آشکار شده و حزب الله خودش را رسوا کرد، زیرا بجای جنگ با اسراییل که اصلا رغبتی به این کار ندارد، به جنگ با مردم لبنان و در وهله اول مخالفان با سلطه خود بر لبنان می رود ".

درحالیکه شخصیت ها و مقامهای رسمی لبنانی از مدارک ارایه شده سید حسن نصرالله استقبال کرده و خواستار تحقیق درباره آن شده اند، روزنامه سعودی الوطن این اقدام را تلاش بی نتیجه حزب الله برای فرار از عدالت و تخریب دادگاه بین المللی و لغو شورای امنیت دانست.

همچنین با وجود اذعان کشورهای منطقه به نقش موفق حزب الله و مقاومت در مهار گردنکشی های رژیم اشغالگر و اقدامات نظامی این رژیم؛ نویسنده سعودی این مقاله حزب الله را به ضربه زدن به امنیت مردم لبنان و مردم منطقه و مردم جهان و جنایت جنگی! متهم کرد و خواستار محاکمه عاملان کودتا علیه دولت لبنان شد!.

الوطن درادامه مدعی شد که مخالفت حزب الله با دادگاه بین المللی موجب جبهه گیری مردم لبنان و کشورهای منطقه و جهان علیه این حزب خواهد شد. این درحالی است که بیشتر لبنانی ها پس از گذشت چندین سال از فعالیتهای بی نتیجه دادگاه بین المللی، که حاصلی جز تفرقه افکنی و بحرانی کردن اوضاع لبنان و خدمت به منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی نداشته است، خواستار انجام این تحقیقات در داخل لبنان و توسط دستگاه قضایی این کشور هستند.

نویسنده این مقاله ادعا کرد: " اگر سید حسن نصرالله همچنان بر مخالفت با دادگاه بین المللی و تصمیمات آن اصرار کند، و امنیت لبنان را به بازی گیرد، این مساله به دادگاه بین المللی ضربه ای نخواهد زد بلکه این سید حسن نصرالله و حزب الله هستند که در دادگاه های دیگر محکوم می شوند.

نویسنده این مقاله در ادامه مدعی شد اگر سید حسن نصرالله بخواهد اوضاع لبنان را متشنج کند و امنیت و ثبات این کشور را برهم زند، شورای امنیت و جامعه بین الملل دادگاه جدیدی با هدف محاکمه شخص سید حسن نصرالله بدلیل تصمیم به کودتا علیه مشروعیت لبنان و ضربه زدن به امنیت مردم این کشور تشکیل خواهند داد.

نویسنده این مقاله گویا در تلاش است بجای توجه به مدارک و دلایل ارایه شده درباره توطئه های رژیم صهیونیستی وآمریکا در لبنان، و اظهارات و سخنان و مواضع شخصیت ها و مقامات رسمی لبنانی؛ فقط حزب الله و دبیر کل این حزب را مورد اتهام قرار داده، و حزب الله و مقاومت را عامل و دلیل نا امنی لبنان، منطقه و جهان معرفی کند!

باوجود تاکید حزب الله لبنان درباره ارایه مدارک مطرح شده به دستگاه قضایی این کشور، و تاکید بر بی اعتمادی به دادگاه بین المللی به دلیل بی طرف نبودن این دادگاه و ارتباط اعضای آن با موساد و آمریکا، نویسنده این مقاله مدعی شد: " اگر نصرالله اسناد و مدارکی درباره دست داشتن اسرائیل در ترور الحریری دراختیار دارد، باید همه آن ها را به دادگاه بین المللی ارائه کند تا حقیقت آشکار شود، ولی اکتفا کردن به اینکه وی مدارک خود دراین باره را دراختیار مردم لبنان قرار خواهد داد، در روند فعالیت دادگاه ویژه ترور الحریری، تغییری ایجاد نخواهد کرد چرا که سید حسن نصرالله نماینده این دادگاه نیست بلکه یک طرف سیاسی در لبنان است. "

نویسنده این مقاله در پایان اذعان کرد: " البته این اصلا بدان معنا نیست که من رژیم اسرائیل را از جنایت ترور الحریری و دیگر شهدای آن حادثه، تبرئه می کنم، زیرا ارتکاب جنایت در ذات اسرائیل است، ولی نصرالله باید هر گونه مدارک و اطلاعاتی درباره دست داشتن اسرائیل درترور الحریری دراختیار دارد، به دستگاه مسئول که همان دادگاه بین المللی ویژه ترور الحریری است، ارائه نماید. "

/ب+