افکارنیوز: سیدمحمد جواد ابطحی از جمعآوری امضاء برای نامهای خبر داد که براساس آن عدهای از نمایندگان مجلس به خاطرات اظهارات رئیس دفتر رئیسجمهوری به وی تذکر داده و خواهان تذکر به مشایی شدهاند.

نماینده خمینی شهر گفت: در این نامه که بسیار محترمانه نگارش شده است ضمن تقدیر از رئیس جمهور به خاطر بیان مواضع شجاعانه وی در مسائل بین‌المللی و هسته‌ای از آقای احمدی‌نژاد خواسته شده است تا نسبت به اظهارات رئیس دفتر خود به وی تذکر دهد.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس یادآور شد: معتقدیم در شرایطی که از نظر داخلی و بین‌المللی داریم و عده ای درصدد تخریب دولت هستند اظهارات آقای مشایی صرف‌نظر از غلط یا درست بودن موجب حساسیت‌هایی شده است که بهتر است به وی تذکراتی داده شود.

این عضو اصول‌گرای مجلس گفت: فراکسیون انقلاب اسلامی طرح نامه به رئیس‌جمهور را ارائه کرد اما تعداد زیادی از نمایندگان خواهان امضای آن هستند و صرفا متعلق به فراکسیون انقلاب اسلامی نیست.

ابطحی یادآور شد: جمع‌آوری امضاء این نامه در جلسه امروز مجلس آغاز شده و تاکنون بیش از ۵۰ نماینده آن را امضاء کرده‌اند این نامه احتمالا در جلسه سه‌شنبه مجلس قرائت خواهد شد.
کد مطلب: ۱۰۵۵۵۴