افکارنیوز: دکتر غلامحسین الهام، عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان که به تازگی از سوی رئیس جمهور به عنوان مشاور حقوقی برگزیده شده است در خصوص شایعات مطرح شده مبنی بر اینکه قصد دارد مسئولیت اجرایی در دولت را بپذیرد گفت: چنین شایعاتی صحت ندارد.

وی همچنین شایعاتی مبنی بر جایگزینی‌اش در سمت ریاست دانشگاه تهران را تکذیب کرد و گفت: هدف از این شایعات تضعیف دکتر رهبر رئیس دانشگاه تهران است در حالی که به نظر من ایشان کارشان را خوب انجام می‌دهند.

گفتنی است دکتر الهام در دولت نهم پستهایی همچون وزارت دادگستری، سخنگوی دولت و .... را بر عهده داشت.