افكار نيوز - گزارشات رسيده حكايت از آن دارد كه تاخيرهاي نامعمول و غير معقول هواپيمايي عربستان از حدانتظار فراتر رفته و سازمان حج نيز در عكسالعملي شديد به اين موضوع اقدام به افزايش اعزامها به حج عمره كرده است!

آیا این مشکلات و معضلات در شان مردم ایران اسلامی است که ساعت‌ها در فرودگاه جده بنشینند و هیچ کس پاسخگو نباشد؟
مسئولان امر حتما نتایج مثبت و مفید تعلیق اعزام به عمره را از سوی دولت سعودی به خاطر دارند.

آیا شایسته نیست که با سیاست کنترل تعداد مسافر به عربستان، بهینه‌سازی و افزایش خدمات و امکانات را برای مسافرین عمره فراهم سازند!

آیا حال که گزارشات بسیاری از نا هماهنگی و بی نظمی پروازها از جده به تهران می‌رسد شایسته است که حجم اعزام مسافر به مکه و مدینه را افزایش دهیم؟

این سئوالی است که پاسخ آن را مسئولان باید بدهند.

/ب+