افكار نيوز - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونتهای درمان، بهداشتی و غذا و داروی این وزارتخانه را برای کمک به سیلزدگان پاکستان فراخواند.
به گزارش افکار، پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت(وب‌دا) خبردا، حسن آقاجانی؛ مدیرکل دفتر وزارت بهداشت گفت: وزیر بهداشت دستور داده است تمامی بخش‌های ذیربط و مرتبط با بحثکمک به سیل‌زدگان پاکستان اعم از معاونت‌های درمان، بهداشتی و غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اسرع وقت اقدامات لازم برای امدادرسانی را آغاز کنند.
وی در جلسه هماهنگی اقدامات امداد رسانی و بهداشتی و درمانی در دفتر اداره کل امور بین‌الملل وزارت بهداشت شرکت کرده بود افزود: اعزام تیم متخصص عفونی، ارسال کمک‌های دارویی مورد نیاز، اقدامات لازم در جهت کنترل مرزها برای جلوگیری از بیماری‌های عفونی احتمالی به کشور و … اقداماتی است که به دستور وزیر در اسرع وقت باید انجام گیرد.

/ب+