به گزارش افکارنیوزاز ایرنا - در دیدار رئیس جمهوری با رحمان ملک وزیر کشور پاکستان در حاشیه اجلاس دی ۸ که با حضور وزیر خارجه و وزیر اطلاعات ایران انجام شد، وزیر کشور پاکستان ابراز داشت که سرما خورده و صدایش گرفته است.

احمدی نژاد برای وی نسخه ای از داروهای سنتی توصیه کرد تا بیماری اش هر چه زودتر خوب شود. وی نیز درخواست قلم و کاغذ کرد تا آن ها را بنویسد. به طور کلی پاکستانی ها به درمان سنتی بیماری ها بسیار علاقه دارند.

به علت گراني در بخش هاي مختلف شهر، مغازه و يا خانه هايي با يک حکيم وجود دارد که بعد از تشخيص بيماري داروي سنتي تجويز مي کنند. اين نوع درمان بسيار ارزان تر از درمان با دکتر و بيمارستان هاست