به گزارشافکارنیوز، پرویز سروری در گفتگو با مهر، درباره اهمیت نقش احزاب در انتخابات ریاست جمهوری، با انکارناپذیر دانستن نقش احزاب در جامعه سیاسی کشور، اظهار داشت: اگر کاندیدایی بدون پشتوانه احزاب وارد میدان انتخابات می شود، باید برنامه ای دقیق، مدون و از پیش تهیه شده داشته باشد، گرچه ارجح آن است که کاندیداها با حمایت و برنامه احزاب به عرصه انتخابات ورود پیدا کنند.

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه فضای سیاسی حاکم بر جریان اصول گرایی کشور متفاوت تر از سال های گذشته است، گفت: در دو انتخابات پیش رو آرایش سیاسی متفاوت تری نسبت به گذشته در میان اصول گرایان خواهیم دید.

وی با بیان اینکه اجماع بر روی نامزدهای احتمالی اصول گرایان دشوار به نظر می رسد، عنوان کرد: تعداد نامزدهای احتمالی اصول گرایان زیاد است؛ باید این تعداد را کاهش داد تا بتوان به اجماع رسید.

سروری تاکید کرد: تلاش ما بر این است که اجماع حداکثری درمیان کاندیدهای متکثر اصول گرا داشته باشیم.

وی با بیان اینکه آسیب شناسی گذشته به ما نشان می دهد، اصول گرایان باید از یک " ائتلاف گفتمانی " تبعیت کنند، تصریح کرد: اصول گرایان باید با یک آرایش سیاسی جدید به عرصه انتخابات ورود پیدا کنند.

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در خصوص شرط گذاری اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات گفت: این موضوعات که اخیرا مطرح می شوند نوعی فرار به جلوی این جریان است؛ اصلاح طلبان می خواهند با این چنین مقدمه چینی ها، زمینه را برای حضورشان در فضای سیاسی کشور فراهم کنند.

سروری با بیان اینکه کسی برای اصلاح‌طلبان نه فرش قرمز پهن کرده و نه کارت دعوت فرستاده است، گفت: اصلاح طلبان به جای انجام این رفتارهای غیرحرفه ای سیاسی به آسیب شناسی عملکرد خود بپردازند.

وی اضافه کرد: اصلاح طلبان باید واقعیت های موجود را ببینند و مبتنی بر آن عمل کنند و با تحلیل عمیق عملکرد خود راه را برای آینده سیاسی شان هموار کنند.

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه شرط گذاری های اصلاح طلبان، بیانگر آرزوی آنان برای حضور در انتخابات است، گفت: اصلاح طلبان باید بدانند در صورت اعلام شفاف تنفر و برائت از اقدامات ساختارشکنانه در فتنه ۸۸ و حرکت در چارچوب نظام اسلامی است که می توانند در انتخابات شرکت کنند.

سروری با بیان اینکه احتمال اجماع اصول گرایان و اصلاح طلبان بر سر یک کاندیدا بسیار بعید است، عنوان کرد: اما احتمال اینکه اصلاح طلبان و جریان انحرافی به یک نقطه مشترک برسند وجود دارد.

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در پایان با بعید دانستن اجماع کامل اصلاح طلبان بر روی گزینه هایی چون محمد رضا عارف یا محمد علی نجفی، گفت: درباره عارف دیدگاه های تند و متفاوتی وجود دارد؛ بعید است جریان دوم خرداد بتوانند بر روی چنین گزینه ای به اجماع برسد.