به گزارش افکارنیوز، محمد حسین رجایی، برادر شهید محمدعلی رجایی در طی گفتگویی با ماهنامه مدیریت ارتباطات می‌گوید همسر شهید رجایی با توجیه عدم تحمیل هزینه‌های بیشتر بر بیت‌المال، در سفر شهید به نیویورک همراه او نرفت.

بخشی از این گفت و گو را در ادامه ملاحظه می کنید.

· شهید رجایی سال ۵۹ نخست‌وزیر ایران شد. زمانی که نخست‌وزیر ‌شدند، زیاد سفر می‌رفتند. همسرشان را با خودشان می‌بردند؟
نه، نمی‌بردند.

· همسرشان دفتری داشتند که مسائل مردم را بشنوند؟ با مردم ارتباط داشتند؟
نه دفتری نداشتند، با مردم ارتباط داشتند ولی دفتری نداشتند. ایشان با خانم‌ها ارتباط مستقیم داشتند.

·شهید رجایی در سفر به نیویورک همسرشان را با خودشان بردند؟
خیر، نبردند، یعنی چون مقید بود که حداقل هزینه در استفاده از اموال و مصارف دولتی تحمیل کنند.

· همسران رؤسای دولت‌ها در بسیاری کشورها کارهای عام‌المنفعه می‌کنند. در این حوزه خانم رجایی فعال بودند؟
ایشان معلم بودند و تدریس می‌کردند و این ارتباط مردمی را همیشه داشتند و مخصوصاً آن زمان ولی دفتر خاصی نداشتند.

در این پرونده مطالبی از علی حیدری با عنوان ملکه نیکوکار یا پردهنشین قدرت؛ رهیافتی بر نقش بانوان اول کشورها در حوزه خدمات اجتماعی، سيدمحمد صحفي با عنوان دیپلماسی همسران مقامات، محمد دشتی با عنوان بانوان اول جمهوری اسلامی ایران را بیشتر بشناسیم شخص دوم، بانوی اول! به همراه یادداشتی با عنوان نقش همسران رؤسای جمهور در توسعه اقدامات عامالمنفعه نوشته علی جهانی دیده می شود. همچنین عفت مرعشی همسر آیتالله هاشمی رفسنجانی در مورد فعالیت های خود با این ماهنامه، گفتوگو کرده است.