به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص رأی یک دادگاه عالی در لندن به نفع نصرت اله تاجیک و عدم استرداد وی به آمریکا گفت: نصرت اله تاجیک نزدیک به شش سال قبل قربانی یک سناریوی ساختگی شد و از آن زمان در شرایط نامناسبی در حبس خانگی قرار گرفته است.

وی افزود: فشارهای وارده به نامبرده در این دوره باعثبروز مشکلات جسمانی و روحی وی گردیده و مستندات آن که به تأیید پزشکان ایرانی و انگلیسی رسیده است در اختیار مقامات قضایی انگلستان قرار دارد.

مهمانپرست تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از رأی صادره توسط این دادگاه، آنرا اگرچه با تأخیر شش ساله اما اقدامی در مسیر صحیح می داند و مجددا بر ضرورت آزادی هر چه سریعتر ایشان تأکید می نماید. وی ابراز امیدواری نمود با اجرایی شدن رأی دادگاه هر چه سریعتر شاهد بازگشت نصرت اله تاجیک به وطن و در جمع خانواده اش باشیم.