به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، دو طرف در این دیدار درباره افزایش سطح روابط تجاری و اقتصادی از طریق امضای توافقنامه همکاری بین دو کشور در تمامی زمینه تاکید کردند.

لاریجانی دیروز وارد نجف شد و با مراجع دینی درباره اواضاع جاری در منطقه و راههای همکاری بین دوکشور دیدار و گفتوگو کرد.