به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، در تکذبیه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: در پی انتشار مطالبی در برخی رسانهها در مورد برنامههای دیداری آیتالله هاشمیرفسنجانی در رفسنجان به اطلاع میرساند ایشان سفری به استان کرمان و شهر رفسنجان نخواهند داشت و گمانه زنیهای رسانهای در مورد برنامهها و موضوع دیدارها کذب بوده و صحت ندارد.