به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، علی اصغر حسینی وکیل اسفندیار رحیم‌مشایی در خصوص شکایت دولت از پیام فضلی نژاد پژوهشگر مؤسسه کیهان گفت: آقای مشایی شخصاً هیچ شکایتی از آقای فضلی نژاد نداشته است.

وی افزود: شکایت از آقای فضلی نژاد توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفته و وقت رسیدگی به این شکایت نیز به آقای مشایی یا بنده ابلاغ نشده است.

وکیل رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: شکایت دولت از پژوهشگر کیهان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا قرار دارد و هنوز پرونده به دادگاه نرفته که حضور یا غیبت شاکی در جلسه رسیدگی موضوعیت داشته باشد.

حسینی در پایان این نکته را نیز متذکر شد که طبق قانون در پرونده‌های کیفری حضور شاکی جز در موارد استثنایی ضروری نیست و حضور وکیل وی کفایت می کند.

چندی پیش پیام فضلی نژاد پژوهشگر مؤسسه کیهان از شکایت رئیس دفتر رئیس جمهور از خود به خاطر طرح برخی مطالب در خصوص اسفندیار رحیم مشایی خبر داده بود.

امروز نخستین جلسه رسیدگی به این شکایت در شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار شد.