افكار نيوز - تاكسيهاي سرويس مدارس بايد حداكثر چهار سرنشين داشته باشند. زكريا يازرلو رئيس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران گفته است كه براساس قانون، تاكسيهاي سرويس مدارس كه مسئوليت اياب و ذهاب دانشآموزان شهر تهران را بر عهده دارند، نبايد بيش از چهار سرنشين داشته باشد.


پوشش واکسیناسیون هپاتیتB به ۸۵ درصد رسید. این خبر را محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده است.


یک سوم معلمان ابتدایی تا شش سال آینده بازنشسته می‌شوند. فاطمه قربان معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفته است براساس برآوردهای انجام گرفته، تا شش سال آینده یک سوم معلمان ابتدایی با سابقه ۳۰ سال خدمت، بازنشسته می‌شوند.


«شورای حقوقی» برای حمایت قضایی از فرهنگیان در مناطق آموزش و پرورش ایجاد می‌شود. احمد حیدری معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش این خبر را داده است.

روزنامه ایران
/ب.