افكار نيوز - رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران خبر داد

اجرای طرح پایش سلامت آزادگان


به گزارش افکار به نقل از روزنامه ایران، طرح پایش سلامت آزادگان با توجه به ویژگی‌ها و اثرات روحی و جسمی اسارت اجرا می‌شود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعلام این خبر گفت: جمع‌آوری خاطرات و مستندات دوران اسارت آزادگان بسیار ارزشمند است، زیرا این آثار بر پایداری، تحکیم و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت تأثیرگذار است. مسعود زریبافان با اشاره به تعیین مشاور در امور تشکل‌های ایثارگری در بنیاد برای حمایت و استفاده از این ظرفیت، افزود: بنیاد شهید باید با همکاری و تعامل بیشتر با تشکل‌های مربوطه زمینه استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی آزادگان را فراهم کند.

/ ب.