افكار نيوز - مديركل درآمد حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي از امكان تقسيط بدهي كارفرمايان به صندوق تأمين اجتماعي خبر داد.

عباسعلی لواف گفت: نظر به اجرای ماده ۴۸ قانون تأمین ‌اجتماعی و تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح جرایم مصوب ۸ تیر ۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اغلب کارفرمایان مشمول قانون تأمین ‌اجتماعی نسبت به تقسیط بدهی‌های معوقه اقدام کرده‌اند؛ لیکن با بررسی‌های به عمل آمده تعدادی از این گونه کارفرمایان از پرداخت اقساط در سررسید تعیین شده خودداری و این موضوع باعثتبدیل به حال شدن تقسیط آنان شده است.

وی افزود: برای مساعدت این گونه کارفرمایان و در راستای استمرار وصول مطالبات معوق، مقرر شده است واحدهای اجرایی صندوق تأمین‌ اجتماعی ضمن هماهنگی با کارفرمایان مورد نظر، در صورت درخواست تقسیط مجدد، نسبت به صدور تقسیط‌نامه آنان اقدام کنند.