افكار نيوز - وزير آموزش و پرورش:

مخالف تحصیل نخبه‌ها در مدارس استعدادهای درخشان هستیم


دانش‌آموزان معدل بالا نباید در یک مدرسه جمع شوند، هنر مدارس این است که معدل دانش‌آموزان ضعیف‌تر را در پایان سال به ۱۷ یا ۱۸ برساند.
وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از فعالیت مدارس استعدادهای درخشان و جداسازی دانش‌آموزان نخبه در این مدارس به مهر گفت: دانش‌آموزان معدل ۱۹ و ۲۰ و معدل ۱۲ باید در یک کلاس و در کنار هم تحصیل کنند، چرا که این تنوع موجب زیبایی و افزایش سطح علمی کلاس‌ها می‌شود.

حمیدرضا حاجی بابایی افزود: این هنر نیست که دانش‌آموزان معدل بالا را که بعضاً وضعیت مالی مناسبی دارند و در کلاس‌های خصوصی نیز شرکت می‌کنند، دور هم جمع کنیم. بلکه هنر مدارس این است که دانش‌آموزان معدل ۱۲ و ۱۳ را جمع کرده و در پایان سال معدل آنها را به ۱۷ یا ۱۸ برساند.

وی با بیان این که مدارس ویژه دانش‌آموزان تیزهوش، تنوع و زیبایی تحصیل را در مدارس از بین برده است، گفت: در رویکرد جدید به دنبال کاهش تنوع مدارس که در حال حاضر به شکل مدارس عادی، نیمه دولتی، هیأت امنایی، تیزهوشان، غیردولتی و وابسته فعالیت می‌کنند، هستیم.

/ ب.