افكار نيوز - سرپرست سازمان بهزيستي كل كشور:

برخورداری مشمولان بهزیستی با هدفمندی یارانه‌ها افزایش می‌یابد


با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور حتم میزان برخورداری ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مشمول زیرپوشش سازمان بهزیستی و افراد زیرپوشش کمیته امداد افزایش می‌یابد. سرپرست سازمان بهزیستی با بیان این مطلب درباره میزان برخورداری افراد زیر پوشش کمیته امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از یارانه نقدی گفت: براساس فلسفه هدفمندی یارانه‌ها با هدف تحقق شعار عدالت‌محوری دولت، به طور حتم میزان بیشتری از یارانه‌ها به افراد زیر پوشش بهزیستی تعلق می‌گیرد. احمد اسفندیاری افزود: بانک اطلاعاتی که در اختیار سازمان بهزیستی قرار داشت، هم‌اکنون در اختیار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت مربوطه قرار داده شده و اطلاعات مورد نیاز هدفمندی یارانه‌ها در بانک اطلاعاتی وزارت رفاه وجود دارد.

وی گفت: مراکز تحت پوشش سازمان مانند مراکز نگهداری معلولان ذهنی، جسمی، حرکتی، مراکز نگهداری سالمندان، مراکز شبه‌خانواده و نگهداری فرزندان، مراکز نگهداری افراد روانی مزمن و موارد دیگر نیز از یارانه بیشتری برخوردار خواهند شد.

/ ب.