به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور به نمایندگی از دولت در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و در مخالفت با تشکیل هیئت اجرایی انتخابات، تاکید کرد: قانون اساسی صراحتا وظایف قوا را تبیین کرده، وظیفه قوه قضاییه، پیشگیری از جرایم، رسیدگی به تظلمات و نظارت بر قانون اساسی و وظیفه مجلس، وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن است.

وی افزود: از سوی دیگر من فکر می‌کنم انتخابات ما همیشه از پشتیبانی قوا و بالاتر از قوا برخوردار بوده است. شورای نگهبانی بر این انتخابات نظارت می‌کند که ۶ فقیه عادل و ۶ حقوقدان دارد و ۶ حقوقدان آن با معرفی رییس قوه قضاییه و رای اعتماد مجلس انتخاب می‌شوند و پشتیبانی رییس قوه قضاییه را دارند، همچنین نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان است.

رئیس ستاد انتخابات کشور درباره اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه هیئت اجرایی انتخابات شبیه هیئت‌های اجرایی در شهرستان‌هاست، گفت: در جنس این هیئت‌ها تفاوت وجود دارد. ما در ستاد انتخابات کشور وظایفی داریم که مقید به زمان خاصی نیست پس این هیئت اجرایی باید مرتب در وزارت کشور باشد.

وی همچنین حضور دادستان در هیئت اجرایی را دارای اشکال دانست و ادامه داد: وظیفه دادستان پیشگیری از جرم است و اگر هیئت اجرایی اشتباه یا تخلفی را مرتکب شد دادستان دیگر نمیتواند مدعی باشد چرا که خود در هیئت اجرایی حضور دارد.