به گزارشافکارنیوزبه نقل از مهر، حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز سه شنبه عنوان لوایح ارائه شده به مجلس برای بررسی را قرائت کرد.

براساس این گزارش لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوبه سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که بر اساس آن دولت خواستار اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی شده لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش و فنی حرفهای ، لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر و لایحه اصلاح قانون کار ۴ لایحه ای بود که امروز برای بررسی در مجلس به هیات رئیسه ارائه شد.