به گزارش افکارنیوزبه نقل از روزنامه کیهان: خرم درباره اظهارات محسن میردامادی در زمینه ایجاد تشکیلات فراگیر از سوی اصلاح طلبان گفته است: در قدم اول به نظر می رسد این طرح قابلیت اجرا داشته باشد، اما اگر قرار به تشکیل حزب واحد اصلاح طلبان باشد، این مسئله با موانعی مواجه است که من پیشنهاد می دهم به جای آن جبهه واحد اصلاح طلبان تشکیل و جدی گرفته بشود.

نه اینکه جبهه واحد اصلاح طلبان یا جبهه ائتلاف اصلاح طلبان مثلاً در نزدیکی انتخابات فعال بشود، هفته ای یا دو هفته یک بار جلسه ای بگذارند و بعد از اتمام انتخابات هم تعطیل شود.


وی اضافه کرد: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اگر جلسات خود را به طور مرتب تشکیل دهد، استراتژی تدوین شده، چارچوب و مواضع روشن و ساختار مناسبی داشته باشد، می تواند جایگزین چنین جبهه ای باشد. اما آنچه امروز هست، یک تشکیلات نیم بند است.


وي در عين حال گفته است: به نظر من حركت شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در ده سال اخير، يكنواخت بوده نه پيش رونده و توسعه اي.