به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، احمد وحیدی در حاشیه سفر به مازندران و بازدید از پردیس دفاعی این استان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آمل با اشاره به اهداف تشکیل پردیس‌های دفاعی در کشور بیان داشت: تشکیل این پردیس‌های دفاعی به منظور طرح ایده‌های نخبگان است.

وی با اشاره به اینکه تشکیل این پردیس‌ها برای راهنمایی نخبگان و بهره‌گرفتن از ایده‌های آنان صورت گرفته است، افزود: در این پردیس‌ها تلاش می‌شود ایده‌هایی که موردنیاز وزارت دفاع است، هدایت شود.

وزیر دفاع یادآور شد: برخی از ایده‌ها و تولیدات این نخبگان توسط وزارت دفاع دفاع خریداری شده و به بازار مصرف متصل می‌شود.

وی با اعلام اینکه برخی شرکت‌های دانش‌بنیان ایده‌های مناسبی دارند که گاهی نمی‌تواند به مصرف برسد، تصریح کرد: با تشکیل پردیس‌های دفاعی ایده‌ها و تولیدات نخبگان به بازارهای مصرف متصل می‌شود.

وحیدی بیان کرد: وارد کردن ایده‌های نخبگان به بازار مصرف بهترین نوع حمایتی است که می‌توان از نخبگان به عمل آورد.

وزیر دفاع در پاسخ به این سوال که چه میزان از دستاوردهای پردیس دفاعی مازندران مورد نیاز این وزارتخانه است، اظهار داشت: برخی از تولیدات و اختراعات نخبگان مازندرانی در پردیس دفاعی به صورت مستقیم با ماموریت‌ها و نیازهای وزارت دفاع مرتبط است که مطمئنا از این دستاوردها استفاده می‌شود.

وی گفت: برخی دیگر از این ایدهها و ابتکارات نیز با هدایت و جهتدهی مناسب برای استفادههای دفاعی و بهرهبرداری غیر دفاعی میتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد.