افكار نيوز -كلامامام(ره)

اینقدر دست و پا نزنید این طرف و آن طرف بروید. شما خدا را می‌خواهید، بروید دنبال همان که می‌خواهید. فطرت شما توجه به خدا دارد، خودتان متوجه نیستید. همه فطرت‌ها توجه به خدا دارد. این ماه رمضان و هر ماه رمضان دیگری مهیا کنید خودتان را.
صحیفه امام خمینی(ره)
جلد ۱۳، ص ۳۶

/ ب.