افکار نیوز - مسجد ارک این شب‌ها شاهد حضور بیش از هزار دلباخته رمضان است.
افرادی که بدنبال رسیدن به سفارش مولایشان هستند، کسانی که شیران روز و پارسایان شب هنگامند و " قم الیل الا قلیلا " را تفسیر می‌کنند.

اما این مراسم با حاشیه‌هایی نیز همراه است:
دوشب پیش بود، بعد از آن که محسن رضایی توسط عده‌ای از حاضران در مسجد ارک مورد اعتراض شدید و بی‌مهری واقع شد، حاج منصور ارضی بلافاصله شب بعد از آن نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و با محکوم کردن حمله به محسن رضایی از ایاگران شب‌های رمضان خواستار صبر بیشتر شد.
وی همچنین در قصه‌ای که پیرامون سامری و گوساله‌اش گفت، شخصی را مورد عتاب قرار داد.
/ ب +