افكارنيوز - برخي شنيده ها از تصميم هيات موسس دانشگاه آزاد براي تغيير رياست اين دانشگاه خبر مي دهند.
به گزارش خبرنگار افکار پس از آن که اختلافات دولت و دانشگاه آزاد روند صعودی یافت تصمیم گیران در دانشگاه آزاد به فکر کاهش فشارها از دانشگاه آزاد افتادند و گویا به این نتیجه رسیده اند که تغییر مدیریت این دانشگاه می تواند بخشی از فشارها را کاهش داده و به انتقادات شدید پایان دهد.
از سوی دیگر برخی نارضایتی ها در بدنه دانشگاه آزاد نسبت به مدیریت طولانی جاسبی باعثشده است تا تصمیم به تغییر جاسبی شکلی جدی تر به خود بگیرد.
عبدالله جاسبی که فوق لیسانس و دکترای خود را از دانشگاه آستون بیرمنگام انگلستان گرفته از سال ۱۳۶۱ ریاست دانشگاه آزاد را بر عهده گرفته است و تا کنون علی رغم انتقادات فراوان خدمات زیادی نیز در جهت گسترش کمی و کیفی دانشگاه آزاد داشته است که بارزترین آنها ساخت مجتمع های بزرگ دانشگاهی در شهرهای مختلف می باشد.
با این وجود اقدامات وی در دانشگاه آزاد بارها مورد انتقادات جدی قرار گرفته است و عباس سلیمی نمین به عنوان جدی ترین منتقد سیستم مدیریت دانشگاه ازاد بارها در خصوص زمین خواری، اعطای مدارک تحصیلی به افراد خاص و … دست به افشاگری علیه وی زده است. سلیمی نمین یکبار هم به خاطر شکایت دانشگاه آزاد از سوی دادگاه محکوم شد.
عبدالله جاسبی اکنون بیست و هشتمین سال ریاست خود بر دانشگاه آزاد را پشت سر می گذارد و احتمالا این آخرین سال ریاست وی بر این دانشگاه باشد.
او مدرک کارشناسی خود را از دانشگاهی گرفته که سرسخت ترین مخالفش یعنی احمدی ن‍ژاد نیز در همان دانشگاه تحصیل کرده است و جالب آنکه هر دو عضو هیات علمی همین دانشگاه(علم و صنعت) هستند.
عبدالله جعفر علی جاسبی متولد ۱۳۲۳ تهران است. او دارای ۵ فرزند است و جالب آنکه هیچ گاه نام فرزندان او به عنوان آقازاده های مقتصد یا سیاستمدار مطرح نشده است.

/ب.