به گزارش افکارنیوزبه نقل از کیهان، «مجید - د» در نامه ای که توسط سایت های ضدانقلاب منتشر شده می نویسد: شاید من تا حدودی ایزوله شده باشم و بهتر است مطلبم به نقد کشیده شود، البته اگر خواننده ای داشت! چندی است صحبت از فیس بوک آن قدر پررنگ و لعاب شده که کمتر کسی است که از آن چیزی نشنیده باشد. دوستی می گفت اکنون در زمانی هستیم که خبررسانی بر ضدّ خودش عمل می کند. چرا؟! آن زمان که فیس بوکی نبود و وبلاگ و انواع شبکه های ماهواره ای و اینترنتی، چون همه در انتظار خبر بودند اگر شب نامه ای به دستشان می رسید با ولع از اول تا آخرش را می خواندند و اگر می توانستند به دیگری هم می دادند. اما حالا از بس که حجم اخبار بالاست آن دقت و حرص وجود ندارد و هر یک از ما از کنار خبر و اتفاقی به سادگی می گذریم. این است که حالا شده ضد خود.
وی اضافه می کند؛ دنیای مجازی آفتی دیگر هم دارد؛ دورویی. من پشت کامپیوتر می نشینم. هرچه می خواهم می گویم و می نویسم با نامی غیرواقعی. ترس ردگیری و شناسایی ندارم. پس هر چه از ذهنم می گذرد بر زبان می آورم بدون آنکه نگران تبعاتش باشم. تندترین موضع ها را نسبت به مسائل مختلف می گیرم و رادیکال ترین اقدامات را پیشنهاد می کنم. در صورتی که هیچ کدام از این اقدامات پیشنهادیم را انجام ندهم، کسی مورد بازخواستم قرار نمی دهد که چرا خود گفتی و نکردی، نایستادی، در رفتی!؟ و می توانم فردا طلبکارانه بیایم و بقیه را به باد انتقاد بگیرم که شما ترسویید، شما خائنید و هزار و یک انگ و توهین بار دیگران کنم. مرا که کسی نمی شناسد، پس بر من واقعی ام هیچ خدشه ای وارد نمی شود و من مجازی ام هر روز بزرگ تر و بزرگ تر می شود مثل حباب. ناپلئون می گوید - نقل به مضمون - چیزی را بگو که بتوانی بنویسی، چیزی را بنویس که بتوانی امضاء کنی، و چیزی را امضا کن که بتوانی عمل کنی. دقیقا عکس دنیای مجازی. می گویی و می نویسی بدون اینکه امضاء و یا عمل کنی. فاجعه از اینجا آغاز می شود و با حرف ها و موضع گیری هایم شرایط را رادیکال می کنم و بسته، و کسانی که در میدان هستند را به مخمصه می اندازم و مورد هجمه و بالطبع ضرب امنیتی اطلاعاتی قرار می دهم و بخشی از نیرو به دست من به هدر می رود.
وي تصريح كرد: در اين دنياي مجازي نيروهاي نفوذي زيادند و به نقل از فرمانده جنگ سايبري بيش از هفت هزار نفر نيرو در فضاي مجازي فعالند. ما خودمان را با من مجازي سرگرم كرده ايم يا سرگرممان كرده اند.