به گزارش افکارنیوز به نقل از آرمان ، پخش این خبر که صورت صوتی و نوشتاری در سایتهایی که پیش از این مخالفت صریح خود را با مشی میانهروی آیتالله هاشمیرفسنجانی نشان داده بودند، باعث پدید آمدن سوالاتی در اذهان شد که از جمله این سوالات، چرایی انتشار آن در زمانی است که مهدی در زندان حضور دارد و در موقعیت دفاع از خود نیست؟ چه کسی یا چه کسانی به انتشار این نوار صوتی که هنوز صحیح یا کذب fودن آن مشخص نشده است، پرداختهاند؟ برای یافتن پاسخ این سوالات با محسن هاشمی، فرزند ارشد آیتالله هاشمیرفسنجانی گفتوگوی کوتاهی انجام دادیم که در ادامه میآید:

دیروز متن صوتی و نوشتاری از آقای مهدی هاشمی در برخی رسانه‌های اصولگرایان منتشر شد. از این موضوع خبر دارید و تایید می‌کنید؟

من به‌عنوان برادر بزرگ مهدی می‌گویم که او علاقه زیادی به نظام و کشورش دارد بنابراین می‌توانم پاسخ شما را این‌گونه بدهم که نوار ساخته شده و مشکوک است. سازندگان این نوار، احتمالا صداهای پراکنده از مهدی داشتند و در بخشی قسمت‌ها هم به تقلید صدای مهدی پرداخته‌اند و در نهایت معجونی را به عنوان صدای ضبط شده مهدی تحویل این سایت‌ها داده‌اند.

به هر حال سازندگان نوار به دنبال هدفی بوده‌اند؟

این نوار از نظر من، مهدی و بقیه اعضای خانواده کذب و ساخته شده است و هدف آن هم بسیار مشهود است. آنها می‌خواهند از این طریق اقداماتی در جامعه و کشور ایجاد کنند و اذهان را مشغول نمایند. اگر چنین چیزی صحت داشت، آنها خیلی پیش از این موارد را رو می‌کردند. این اقدام در این زمان مشکوک بودنش نیاز به تحلیل و تفسیر ندارد. احتمالا ساخت این نوار به اهدافی در پرونده‌ای بازمی‌گردد که به غلط در کانادا از سوی شخصی به نام بوذری برای مهدی ساخته شده بود که البته تنها برادر من در آن مطرح نبود و برخی مسئولان دیگر هم بودند. با پیگیری‌های مهدی، مشخص می‌شود ادعاهایی که علیه او مطرح شده، صحت نداشته و پرونده‌سازان به دنبال اهداف دیگری بوده‌اند. بعد از آن به علیزاده‌طباطبایی(وکیل) ایمیل زدند که مهدی نباید پیگیر پرونده باشد. آنها گفته بودند درصورت اصرار مهدی به پیگیری این پرونده، صداهایی از او منتشر خواهند کرد که به ضررش خواهد بود. پس از پیگیری‌های مجدد درمورد پرونده با انتشار این نوار ساختگی خواستند تا مهدی را وارد ماجرای جدیدی کنند.

به‌هر حال این محتوای نوار به‌صورت صوتی و نوشتاری در سایت‌های اصولگرا منتشر شده است. صحبتی برای ارسال کنندگان این نوار ندارید؟

با آنها کاری نداریم اما فکر میکنم پخش اظهارات صحیح و واقعی افراد جرم است چه برسد به اینکه اظهاراتی خودساخته را منتشر کرده باشند