شنیده شده که یک نهاد مسئول نسبت به برخی تحرکات ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات۹۲ هشدار داده است.

به گزارش «سراج۲۴» گفته می شود اخیرا دیداری از سوی ستاد انتخاباتی فرد مذکور با مولوی عبد الحمید درباره یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انجام شده بود که این اقدام با تذکر نهاد مسئول همراه شده است.

گفته می شود در پی گیری های اولیه، کاندیدای مورد نظر منکر انجام چنین دیداری شده ولی با پیگری های دقیق تر مشخص شده که این دیدار از سوی ستاد استانی وی صورت گرفته است.

در همین حال شنیده شده است که این کاندیدای احتمالی ضمن گلایه شدید از این اقدام نسبت به عدم انسجام و از هم گسیختگی در ستاد خود انتقاد کرده و یکی از نزدیکان خود را مامور رسیدگی به این وضعیت کرده است.

فرد مذکور که ظاهرا مسئولیت ستادهای آن کاندیدا را نیز بعهده دارد در گفتگویی که با آقای کاندیدای با تجربه داشته ضمن پذیرش ناهماهنگی میان ستاد مرکزی و ستاد کشوری نسبت به یکپارچه ساختن ستادها قول مساعد داده است.