به گزارش افکار، آنان عمدتا بر اين موضوع توافق داشتند كه ايران خودرو سمبل توليد پيچيده ترين محصول صنعتي با تكيه بر ارزش هاي اخلاقي و اسلامي است.

این میهمانان که از کشورهای مختلف جهان آمده اند، دیدار ایران خودرو را را عافلگیرکننده و شگفت انگیز دانسته و اظهار داشتند که پس از بازگشت به کشورهایشان ایران خودرو را به همه معرفی خواهند کرد.

آنان ایران خودرو را موجب افتخار کشورهای اسلامی دانستند توصیف کردند و اظهار داشتند که ایران تنها سرزمین فلسفه اسلامی نیست بلکه سرزمین صنعت خودرسازی نیز هست.

میهمانان مجمع جهانی بیداری اسلامی صنعت خودرو را دارای نقش مهم در توسعه مناسبات علمی و فناوری میان کشورها دانستند و اشتغال هزاران نفر در فضایی از ارزش های مذهبی در ایران خودرو را نشان دهنده نقش مهم این صنعت در رونق اقتصادی عنوان کردند.

شايان ذكر است يك گروه ۵۰ نفري از میهمانان و شركت كنندگان در مجمع جهاني بيداري اسلامي، صبح روز شنبه در ديدار خود از ايران خودرو، سالن هاي توليد شامل پرس، مونتاژ و موتورسازي را مورد بازديد قرار دادند واز نزديك به فرايندهاي توليدي آن ها آشنا شدند.