افکارنیوز گروه سیاسی:

نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره سیاسی بودن تغییرات اخیر دولت گفت: به نظر می رسد که دولت با این تغییرات درصدد ایجاد فضای تازه سیاسی است و رئیس جمهور در این زمینه یک تنه تصمیم گیری می کند.

محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز درباره روش عزل و نصب هایی که دولت مرسوم شده است، گفت: ما در دولت یک رویه منطقی و قانونی را شاهد نیستیم و هر از گاهی می بینم که یک اتفاقاتی می افتد و کسی عزل و دیگری منصوب می شود.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به برکناری وزیر ارتباطات بیان داشت: جابه جای آقای تقی پور که به عنوان وزیر ارتباطات فعال بودند خود ممکن است مشکلاتی بوجود بیاورد، بدین جهت که وزارت ارتباطات و به طور کل مخابرات از حوزه های زیربنایی کشور است و به جرات می توان گفت که اخلال در این حوزه تمامی حوزه ها را اعم از حوزه های صنعتی، کشاورزی و … را با مشکل مواجه می کند.

نماینده مردم کرج افزود: از طرف دیگر عزل یک باره یک وزیر آنهم به هر شکلی و انتصاب فردی که خود مسئولیت سنگین دو وزارتخانه ای که به تازگی ادغام شده اند را بر عهده دارد و به سختی آن را اداره می کند هم جای تامل دارد.

کولیوند خاطر نشان ساخت: به نظر می رسد با این تغییرات درصددند که یک فضای جدیدی را برای آینده ترسیم کنند و برای آینده برنامه ریزی کنند، زیرا منصب دولتی آقای مشایی مانع از این می شد که وی تیم هایی را برای آینده ببنند و تلاش خود را در این زمینه مصروف سازد و این عزل و نصب ها سبب می شود که وی بتواند به راحتی و بدون مشکل قانونی در این زمینه کار کند.

این نماینده در پاسخ به این سئوال که آیا این تغییر و تحولات مشکلاتی برای فعالیت دولت ایجاد نمی کند، گفت: رئیس جمهور کار دولت را دارد یک تنه انجام می دهد و تصمیم گیری تنها بر عهده وی است و چه تغییرات صورت گیرد، چه نگیرد رئیس جمهور نظر خود را اجرا می کند.