به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در بررسی ماده ۴ و تبصره های آن با پیشنهادات حذف تبصره ها موافقت نکردند.
این در حالی است که نمایندگان مختلف وقتی در بررسی ۱۰ تبصره این ماده پیشنهاد حذف مطرح کردند مرتضوی به عنوان نماینده وزارت کشور که در صحن مجلس حضور داشت، با همه این پیشنهادها موافق بود.

وی در بررسی پیشنهاد حذف تبصره ۹ این ماده که مقرر می کند هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می کند، طی سخنانی گفت: این طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نیست بلکه به معنی حذف برخی از وظایف وزارت کشور است.

مرتضوی گفت: ما داعیه نداریم که متولی برگزاری انتخابات باشیم اما اگر واقعا مجلس به این نتیجه می رسد که دستگاه دیگری بهتر انتخابات را برگزار می کند و شایسته تر است بهتر است برگزاری انتخابات به آن دستگاه سپرده شود و اشکالی ندارد. ما هم قول می دهیم تمام امکانات وزارت کشور را برای برگزاری انتخابات بسیج کنیم.

نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در مخالفت با حذف این تبصره تاکید کرد: این تبصره مخل عملکرد و تشکیلات اداری وزارت کشور نیست.

لاریجانی اما معتقد بود تبصره مذکور دارای نوعی ابهام است زیرا چنین نوشته شده است: " هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب این قانون برعهده دارد. "

لاریجانی گفت: در این تبصره ابهام است زیرا مشخص نیست آیا هیات اجرایی مرکزی وظایف ستاد را مشخص می کند یا قرار است خودش وظایف را به عهده بگیرد به دنبال این گفته لاریجانی دهقان نماینده چناران برای رفع ابهام تاکید کرد که این عبارت به این صورت اصلاح شود: " هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می کند "

نمایندگان مجلس نیز برای رفع این ابهام با ۱۷۴ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۲۳۷ نماینده حاضر با این پیشنهاد رفع ابهام موافقت کردند.

بر اساس این گزارش بررسی ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که بر اساس آن ماده ۳۱ این قانون اصلاح می شود پس از بررسی در سه جلسه مجلس امروز به همراه ۱۰ تبصره آن با ۱۳۸ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۲۲۶ نماینده حاضر به تصویب رسید.

هم اکنون مجلس ماده ۵ این طرح مبنی بر اصلاح ماده ۱۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می کند.