افكار نيوز - معاون وزیر بازرگانی گفت: بحث حذف یارانه نان در کل وجود ندارد و همه از یارانه نان استفاده می کنند ؛ چرا که این کالا ۷۰ میلیون مخاطب دارد.
به گزارش افکار، شابا نوشت، حمید علیخانی، معاون وزیر بازرگانی گفت: در فرآیند فعلی به دلیل یارانه ها رانت ها و انحرافاتی وجود دارد که لازم است، به این موضوع حیاتی در کشور بپردازیم؛ چرا که فاصله قیمت آرد یارانه ای ۷۵ ریالی تا قیمت آزاد ۴۰۰۰ ریالی، تفاوت خیلی زیادی وجود دارد و باید این خلا عجیب را به شکلی پر کرد.
وی گفت: البته هدف دولت این نیست که الزاما گرانی ایجاد شود، بلکه می خواهد قیمت نان را واقعی کند، این درحالی است که در قیمت های واقعی، مردم بهتر می توانند به سهم خود برسند.
معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اقبال مردم به نانوایی های آزادپز، خاطرنشان کرد: هم اکنون ۱۵ درصد نانوایی های کشور آزادپز هستند در همین راستا اقدامات مطلوبی در شرکت بازرگانی دولتی انجام گرفته تا بیش از گذشته شاهد توسعه نانواهای آزادپز باشیم.
علیخانی گفت: قیمت با توجه به کیفیت در این نانوایی ها، کاملا معقول است و به صراحت می توان گفت که فرمول جادویی رقابت، کار خود را در این زمینه صورت داده است.

/ ب.