به گزارش افکارنیوزبه نقل از جوان آنلاین، لیدر جریان انحرافی برنامه سفر به خارج از کشور را به بهانه اجرای مسئولیت محوله در دستور کار دارد که هدف اصلی از این سفرها رایزنی با مقامات سایر کشورها برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ است.


انجام سفرهای خارج از کشور برای جلب حمایتهای مادی و معنوی برخی مقامات خارجی برای حضور در انتخابات، سابقاً از سوی برخی چهرههای اصلاح طلب صورت گرفته است.