به گزارش افکارنیوزبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، معاون اول رییس جمهور به دنبال انتشار خبر انتقاد آمیز رسانه ها به نقل از مردم در خصوص " کنار هم قرار گرفتن نام خداوند، رهبری و رییس جمهوری" که در جریان سخنرانی معاون اول رییس جمهور در مراسم افتتاح طرح توسعه سیمان بوکان اتفاق افتاد ، ضمن پوزش و پذیرش این انتقاد سازنده ، تاکید کرد که اشتباه لفظی و سهوی مذکور به دور از هر نوع انگیزه و قصد اغراق گویی و ناشی از فشردگی و تغییر ناگهانی برنامه ها بوده است.