عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: احترام و ارزش قائل نشدن وزیر راه برای مردم کشور و استعفا ندادن وی از این سمت سبب توهین شدید به مردم داغدیده کشور شد.

شکور اکبرنژاد نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درگفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز درخصوص استیضاح وزیر راه در جلسه فردا افزود: من به عنوان نماینده امضا کننده نامه استیضاح وزیر راه معتقد هستم علاوه بر این که در طی چند سال اخیر حوادثی که اتفاق افتاده از جمله سقوط هواپیمای اخیر برای استیضاح وزیر راه کافی است.

وی ادامه داد: احترام و ارزش قائل نشدن وزیر راه برای مردم کشور و استعفا ندادن وی از این سمت سبب توهین شدید به مردم داغدیده کشور شد.
اکبر نژاد: با بیان اینکه عدم ابراز ناراحتی و لبخند وی باعثناراحت کردن بسیاری از مردم کشور شده است تصریح کرد: ارائه نکردن راهکارهای صحیح و از بین رفتن بسیاری از نخبه های کشور یا از طریق سقوط هواپیما ویا فرار مغزها سبب عدم اعتماد مردم کشور شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مشکلات موجود درراه آهن کشورگفت: راه آهن ما بین شیراز - اصفهان وخارج شدن از ریل و نیز تکمیل واحداثنشدن راه آهن میانه – تبریز که ۱۵۰ کیلومتراست در حدود ۱۰ سال نمیه تمام باقی مانده است.
وی خاطر نشان کرد: ارائه آمارهای غلط در خصوص پایان وتکمیل پروژه ها از سوی این وزارت سبب تعجب من و بسیاری دیگر از نمایندگان شده است .