به گزارش افکار به نقل از ایرنا، محمدرضا میرتاج الدینی معاون رییس جمهوری در امور پارلمانی امروز در نامه ای خطاب به ' علی لاریجانی ' رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با توجه به اینکه ۱۳ نفر از نمایندگان محترم از استیضاح وزیر راه منصرف شده اند، بنایراین استیضاح موصوف فاقد حد نصاب لازم بوده و بر مبنای ماده ۲۱۹ آیین نامه داخلی مجلس غیرقابل طرح می باشد.
متن نامه میرتاج الدینی به رییس مجلس شورای اسلامی که در اختیار ایرنا قرار گرفت، به شرح زیر است:
' جناب اقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما عطف به استیضاح وزیر راه و ترابری جناب‌ آقای دکتر بهبهانی به استحضار می رساند:
این استیضاح با امضای ۲۲ نفر از نمایندگان محترم مجلس در جلسه علنی مورخ ۳/۱۱ / ۱۳۸۹ اعلام وصول گردید(به استناد مشروح مذاکرات مجلس).
با توجه به ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد، ' استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که به امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان برسد ' و همچنین ' تقاضای استیضاح نمایندگان از وزیر یا وزیران باید کتبا در جلسه علنی به رییس مجلس داده شود و در آن جلسه یا جلسه بعدی قرائت می شود، این تقاضا بدون مباحثه و فورا برای وزیر یا وزیران فرستاده می شود، همچنین متن استیضاح چاپ و در اختیار نمایندگان قرار می گیرد.
نظر به اینکه متن استیضاح وزیر، در تاریخ ۱۰/۱۱ / ۱۳۸۹بشماره چاپ ۱۳۴۵ با عنوان ' اصلاحیه دوم ' و همچنین چاپ مجدد با عنوان ' جایگزین ' در ۱۱/۱۱ / ۱۳۸۹بشماره چاپ ۱۳۴۵(یکروز قبل از استیضاح) که در هر دو متن مذکور اسامی ۲۲ نفر از امضاکنندگان زمان اعلام وصول که از طرف اداره کل قوانین مجلس چاپ شده، ملاک استیضاح می باشد و با توجه به اینکه ۱۳ نفر از نمایندگان از استیضاح منصرف شده اند، بنابراین استیضاح موصوف فاقد حدنصاب لازم بوده و برمنبای ماده ۲۱۹ آیین نامه داخلی مجلس غیرقابل طرح است فلذا استدعا می‌شود، مقرر فرمایید اقدام لازم معمول گردد. '
در عین حال علی لاریجانی رییس مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه تاکید کرد که استیضاح وزیر راه اشکال آیین نامه ای ندارد.
این اظهار نظر لاریجانی با تذکرات پی درپی نمایندگان مجلس مواجه شده است.
به رغم اینکه بررسی استیضاح آغاز شده و عزیز اکبریان نماینده کرج به عنوان اولین موافق استیضاح می خواست نطق خود را مطرح کند ولی تذکرات نمایندگان نطق او را قطع کرد.
حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری در جلسه استیضاح حضور ندارد.