ایسنا: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي جزايي كيش دو وكيل دادگستري به نامهاي ي و الف را به اتهام نشر اكاذيب به ۶ ماه حبس تعزيري محكوم كرد.

منتظری وکیل مدافع این دو وکیل دادگستری اظهار کرد: پس از بسته شدن حسینیه دراویش گنابادی در سال ۸۷ در جزیره کیش و بازداشت چند نفر، آقایان «ی» و «الف» وکالت این افراد را بر عهده گرفتند.

وی افزود: اتهام دراویش دستگیر شده در پرونده مذکور اقدام علیه امنیت ملی مطرح شد که آنان از این اتهام تبرئه شده و دستور فک پلمپ حسینیه نیز صادر شد.

وكيل مدافع اين دو وكيل دادگستري تصريح كرد: پس از آن، براي اين دو وكيل پروندهاي به اتهام نشر اكاذيب تشكيل شد و شعبه رسيدگي كننده هر كدام را به شش ماه حبس تعزيري محكوم كرد.