به گزارش افکار به نقل از خبرآنلاين، موید حسینی صدر که در مورد امضایش ذیل استیضاح وزیر راه تشکیک شده بود، با تایید اینکه این استیضاح را امضا کرده و بر آن مصر است، در تذکری از این پیامک خبر داد.

به گفته وی در این پیامک از تصویب ایجاد مرز رازی خبر داده شده است.

نماینده خوی با بیان اینکه دولت در نظر داشته است با این خبر بر نظر نمایندگان و تصمیم مجلس در جریان استیضاح تاثیر بگذارد، گفت: این موضوع هیچ ارتباطی به استیضاح وزیر راه ندارد.