طرح استیضاح وزیر راه هفته گذشته با ۲۲ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد که پس از آن تعداد امضاها به ۲۹ امضا رسید اما در مدت چند روز گذشته تعدادی از نمایندگان انصراف دادند.

طراحان استیضاح بهبهانی مجددا برای این طرح امضا جمع کرده و در حال حاضر این طرح ۲۴ امضا دارد.

به گزارش مهر، برغم افزوده شدن امضاهای این طرح، نظر دولت آن است که ۲۲ امضای اولیه مورد قبول است و از آنجا که ۱۳ نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفته اند این طرح قابلیت بررسی در مجلس را ندارد و خلاف آیین نامه داخلی مجلس است اما هیئت رئیسه مجلس از جمله رئیس مجلس اعلام کرد همانطور که عده ای امضای خود را از این طرح پس گرفتند عده ای هم این طرح را امضا کردند، بنابراین مشکل آیین نامه ای وجود ندارد.

بر اساس این گزارش در چاپ سوم این طرح آقایان جهانگیر زاده، قاضی پور، ذاکر، جعفرزاده، حسینی صدر، اکبریان، مطهری(شبستر)، اکبرنژاد، عیسی زاده، خدادادی، توکلی، انصاری، بت کلیا، اکرمی، یوسف نژاد، دستغیب(سید فخرالدین)، کامران، نادران، کاتوزیان، سروری، مطهری(تهران)، زاکانی، عباسپور تهرانی فرد و طاهرخانی نمایندگانی هستند که طرح استیضاح بهبهانی هم اکنون با امضای آنان در صحن مجلس در حال بررسی است.

بر این اساس جعفرزاده، بت کلیا، علی مطهری، زاکانی، عباسپور، نادران، کاتوزیان و سروری از جمله نمایندگانی هستند که در طرح اولیه امضا نداشتند اما در مراحل بعدی موافق استیضاح وزیر راه شدند.