نمایندگان مجلس شواری اسلامی بیانیه ای با ۱۶۲ امضا مبنی بر تبریک انتخاب شهرداری تهران در همایش معتبر برترین های حمل و نقل را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند.

به گزارش مهر، در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس محمدعلی دهقانی، عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه ۱۶۲ نماینده را اعلام وصول و قرائت کرد.

بر این اساس نمایندگان مجلس انتخاب شهر و مدیریت شهری تهران در همایش بزرگ جهانی انتخاب برترین های سالانه حمل ونقل و توسعه پایدار جهان را از طرف مؤسسه های معتبر مدیریت شهری و جهانی به ملت بزرگ ایران تبریک عرض می کنیم.
امید است با برطرف کردن برخی محدودیت ها و موانع مربوط به توسعه مترو و زیرساخت های شهری، در آینده نزدیک شاهد ارتقا هر چه بیشتر سطح کیفیت زندگی مادی و معنوی شهروندان در تهران به عنوان پایتخت ام القرای جهان اسلام باشیم.