نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اسناد و مدارک، خطاب به وزیر راه و ترابری، گفت: در زمان وزارت شما حتی یک فروند هواپیما هم به ناوگان هوایی کشور افزوده نشده است.

به گزارش مهر، سید سلمان ذاکر در جلسه استیضاح وزیر راه و ترابری گفت: استیضاح وزیر راه به معنای مقابله با دولت نیست و بر اساس مطالبات مردمی و حل مشکلات آنها صورت می گیرد.

وی با اشاره به سقوط هواپیمای مسافربری تهران ارومیه گفت: این حادثه موجی از اندوه را بر مردم وارد کرد و انگیزه ای شد تا از عملکرد وزیر راه تحقیقی صورت بگیرد و او را استیضاح کنیم.

وی به وعده های وزیر راه در زمان رای اعتماد اشاره کرد و گفت: شما از متناسب کردن اوضاع ناوگان حمل و نقل هوایی با شان مردم سخن گفتید و اعلام کردید که علیرغم تحریم ها ۵۰ هواپیمای نو وارد ناوگان حمل و نقل هوایی کشور می شود و چه بسا رای اعتماد نمایندگان به شما به همین علت بود ولی این وعده شما به ثمر ننشسته است و همه می دانند که عملکرد وزیر باعثرشد صنعت هوایی کشور نشده است.

وی افزود: بنابر اسناد شما افراد غیر مرتبط را به مدیریت صنعت هوایی کشور انتخاب کرده اید که این امر موجب سلب بالندگی درصنعت هواپیمایی شده و بر اساس اسناد باید فردی را حداقل با رتبه استادیاری به این پست می گماردید که چنین اتفاقی نیفتاده و به واقع این یعنی سانحه و کشته شدن مردم. رئیس فعلی هواپیمایی همواره در معرض تغییر است و هر زمان از شما در مورد آن سئوال می کنیم می گویید این مدیر تحمیلی است.

وی گفت: حال باید سئوال کرد در صنعت حساسی مثل صنعت هوایی آیا بی ثباتی مدیریت به معنای بی توجهی به جان مردم نیست؟

ذاکر در ادامه افزود: مسئولین منتسب شما سوء استفاده های متعددی با انعقاد قرارداد با منصوبینشان کرده اند و حال باید سئوال کرد مسئول فرودگاهی که به دنبال مسائل مالی باشد آیا می تواند به مردم سرویس دهی مناسبی دهد.

وی به ۵ سانحه هوایی که قریب به ۲۶۰ کشته و ۱۴۰ زخمی انجامید اشاره کرد و گفت: با حضور شما در وزارت راه نه تنها بخش حمل و نقل هوایی رشد نکرده بلکه به نسبت گذشته ضعیف تر عمل کرده است.

وی گفت: برابراسناد و مدارک در زمان ورود شما به وزارت راه ۱۹۸ فروند هواپیما مشغول به فعالیت بودند که تاحال حاضر به ۲۰۷ فروند هواپیما رسیده است واین حاکی از افزایش ۱۹فروندی ناوگان هواپیمایی کشور است درحالیکه شما وعده افزایش ۵۰ فروند هواپیما را داده بودید.

ذاکر در عین حال افزود: باید گفت شما حتی یک فروند هم هواپیما وارد ناوگان حمل و نقل هوایی کشور نکردید.

نماینده ارومیه با بیان اینکه امروز سازمان هواپیمای کشوری برای تامین حقوق پرسنل خود مشکل دارد گفت: چرا برابر برنامه چهارم ناوگان هواپیمایی را به سن ۱۵ سال نرسانده و آن را به بخش خصوصی واگذار نکرده اید؟

وی افزود: شما حتی از ۶ هزار میلیارد تومان بودجه ای که برای بخش حمل و نقل هوایی اختصاص داده شده بود تنها قدرت اخذ ۲۰ میلیارد تومانش را داشتید و آن ۲۰ میلیارد را هم نتوانستید به درستی مدیریت و چند هواپیمای نو را وارد ناوگان حمل و نقل هوایی کشور کنید!

ذاکر در ادامه به سقوط هواپیمای توپولف کاسپین که در نزدیک شهر قزوین اتفاق افتاد اشاره کرد و خطاب به وزیر گفت: شما وعده داده بودید که توپولف را تا پایان سال ۸۸ از ناوگان حمل و نقل هوایی حذف کنید که نشد حال می خواهید بعد از حادثه ارومیه بوئینگ را هم از ناوگان حمل و نقل هوایی حذف کنید. این به معنی پاک کردن صورت مسئله است. چرا به دنبال حل مسئله نمی روید؟

وی در ادامه به پروژه راه آهن ارومیه - مراغه اشاره کرد و گفت: امروز پس از ۲۵ سال باید این پروژه به ثمر می رسید ولی از آنجایی که این پروژه نیز به بهره برداری نرسیده مردم مجبورند از وسائلی مثل هواپیما استفاده کنند.