مبلغ ۶ میلیون دلار آمریکا توسط دولت ژاپن اولین کمک نقدی سال ۲۰۱۱ به فعالیتهای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران است .

کارلوس زاکاگنینی، نماینده کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران گفت، " در زمانی که دولت ایران یارانه ها را از تمامی کالاهای اولیه حذف کرده است، آژانس پناهندگان سازمان ملل به کمکهای بیشتری جهت پشتیبانی از آسیب پذیرترین جمعیت موجود در کشور نیاز خواهد داشت. " برخلاف ایرانی ها، پناهندگان افغان کمکهای نقدی دریافت نمی کنند و بنابراین کمیساریا به تمام کمکهای ممکن جهت حمایت از آنها نیاز خواهد داشت. "

با اشاره به این واقعیت که تنها کمتر از نیمی از بودجه کل مورد نیاز آژانس پناهندگان در سال ۲۰۱۰ تأمین گردید، آقای زاکاگنینی گفت: " من امیدوارم که بتوانیم کمکهای بیشتری را در سال ۲۰۱۱ دریافت کنیم. " کشور ژاپن همواره پشتیبان بزرگی برای فعالیتهای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بوده است.

این کمک سخاوتمندانه دولت ژاپن به ایران بخشی از کمک ۳/۲۸ میلیون دلاری آن کشور تحت عنوان " کمک به افغانستان " است. این مبالغ برای کمک به بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان از ایران و بمنظور پوشش نیازهای اولیه و خدمات اساسی مانند مراقبت های بهداشتی اولیه و آموزش، و همچنین برای پوشش هزینه های ارائه خدمات به پناهندگان دارای نیازهای خاص اختصاص داده شده است. انتظار می رود که این فعالیتها بین ژانویه و سپتامبر ۲۰۱۱ اجرا شود..

کمیساریا برآورد نموده است که برای سال ۲۰۱۱ به ۱۰۸/۹۵۱/۳۹ میلیون دلار بودجه جهت پوشش نیازهای پناهندگان ساکن ایران نیاز خواهد داشت.