در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ،وحدت مسئولان نظام یک ضرورت است چراکه حفظ انقلاب امری واجب است، لذا وحدت نیز که مقدمه استمرار و حفظ نظام است امروز یک واجبی است که همه مسئولان باید به آن توجه کنیم و تاکید بر امر وحدت در فرمایشات مقام معظم رهبری بر همگان روشن است، به خصوص قوای سهگانه، چراکه سران سه قوه در خصوص وحدت بیش از دیگران مخاطب فرمایشات مقام معظم رهبری هستند و هرگونه مسئلهای که به این وحدت خدشه وارد کند و مورد سوءاستفاده بیگانگان باشد مطرود و امری ناپسند و نادرست است.

به گزارش افکار به نقل از آتی نیوز، بر خلاف توصیه ها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر وحدت سران قوا، متاسفانه اقدام امروز رئیس جمهور باعثخوشحالی برخی بی بصیرتان شد و سبب شد تا این اقدام را دستمایه ای برای اختلاف افکنی بین سران قوا کنند.

یکی از سایت های طرفدار شخص نزدیک به رئیس جمهور با تیتر آفرین دکتر عزیز، همه کابینه را هم استیضاح کردند پا به بهارستان نگذارید! سعی دارد تا این اقدام دولت را موجه جلوه دهد.


شبکه خبری آتی نیوز خلاصه ای از این متن را منتشر می کند و قضاوت را بر عهده بینندگان محترم می گذارد:

اما آنچه در سناریوی استیضاح بهبهانی به وقوع پیوست، هوشیاری احمدی نژاد در عدم حضور خودش و وزیر راه و ترابری در جلسه استیضاح بود که این اقدام انفجار عقده های فروخورده آقای رییس و توکلی و سایر رفقا را در پی داشت.


امروز مجلس شورای اسلامی رای اعتمادش را از دکتر حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری گرفت تا سریال انتقام گیری رییس مجلس و رفقا از دکتر احمدی نژاد به نقطه اوج برسد. انتقامی که نطفه آن در شکست درانتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ منعقد شد و اکنون هفته ای نیست که مصادیق آن را نبینیم.

وقتی کاسه صبر رییس جمهور از همدستی دو قوه با مجمع تشخیص لبریز شد و آن نامه تاریخی منتشر شد، کاملا روشن بود که رییس مجلس و رفقا از کنار این افشاگری سهمگین بی تفاوت نخواهند گذشت، در گام نخست رای ناپلئونی به صالحی و به فاصله دو روز، استیضاح بهبهانی در دستو کار قرار گرفت.

اما آنچه در سناریوی استیضاح بهبهانی به وقوع پیوست، هوشیاری احمدی نژاد در عدم حضور خودش و وزیر راه و ترابری در جلسه استیضاح بود که این اقدام انفجار عقده های فروخورده آقای رییس و توکلی و سایر رفقا را در پی داشت.


خداقوت پرفسور به حمید بهبهانی ، آفرین به دکتر احمدی نژاد! به دکتر عزیزمان هم می گوییم : استیضاح های دیگر هم در راه است ، آنها تصمیمشان را گرفته اند، اگر همه کابینه ات را هم استیضاح کردند پا به بهارستان نگذارید!